Dr. Császár Etelka Csilla   Egyéni Ügyvéd
ŐSZINTE BIZALOMMAL FORDULJON HOZZÁM, ÁLLOK  RENDELKEZÉSÉRE

Kötelmi jog, dologi jog

A biztonságos szerződésekért, a magántulajdon védelméért, a          kértérítési felelősség érvényre juttatásáért


 

Társasági és cégjog, munkajog

A cégek alapításáért,             működéséért,

Segítség jogviták esetén


 

Családjog, öröklési jog

A családi kapcsolatok rendjéért és kiszámíthatóságáért

Szabálysértési és büntetőjog

Az egyén és a társadalom védelmében